Καλλιεργητικό μηχάνημα LUV με μικροσβολοκόπτη και εμπρόσθιο δίσκο, κατάλληλο για ψιλοχωματισμό.

Καλλιεργητικό μηχάνημα LUV με μικροσβολοκόπτη και εμπρόσθιο δίσκο, κατάλληλο για ψιλοχωματισμό.

Εταιρία: Braun