Τρίτη υδραυλική γραμμή

Τρίτη υδραυλική γραμμή

Εταιρία: Tenias

Τρίτη λειτουργία για χρήση με εργαλεία που απαιτούν επιπλέον υδραυλική κίνηση.