Καταστροφέας με αισθητήρα προσαρμοζόμενος σε LUV

Καταστροφέας με αισθητήρα προσαρμοζόμενος σε LUV

Εταιρία: Braun