Αστεροειδής περιστρεφόμενος δίσκος με αυτόνομη λειτουργία (χωρίς λάδια) για χορτοκοπή-καλλιέργεια

Αστεροειδής περιστρεφόμενος δίσκος με αυτόνομη λειτουργία (χωρίς λάδια) για χορτοκοπή-καλλιέργεια

Εταιρία: Braun