Σύστημα AH με μπουκάλα αζώτου

Σύστημα AH με μπουκάλα αζώτου

Εταιρία: Tenias

Υδραυλική απόσβεση

Αυτό το σύστημα παρέχει πρόσθετη ευκολία αφαιρώντας όλους τους κραδασμούς που παράγονται κατά την οδήγηση.